Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zachęca wszystkich mieszkańców gminy Domaszowice i turystów do zapoznania się z lokalnym dziedzictwem kulturowym!!!

Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Domaszowice i turystów do zapoznania się z lokalnym dziedzictwem kulturowym.

W ramach projektu partnerskiego pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” powstała aplikacja Powiat Namysłowski - Mobilny przewodnik, gdzie jedną z zakładek są gry terenowe. Po wybraniu gry pn. „Kapliczki rozsiane wśród pól” aplikacja nas pokieruje szlakiem wyremontowanych zabytków po terenie gminy Domaszowice, przy każdym obiekcie użytkownik otrzyma pytania, na które odpowiedź powinien znaleźć w obrębie zabytku, przy którym się znajduje. Po przebyciu całej trasy i prawidłowej odpowiedzi na pytania zostanie odkryte hasło główne. Z

achęcamy do pobierania na swoje smartfony powyższej aplikacji i jej używania. Osoby, które zakończą grę terenową, odgadną hasło główne i zgłoszą się do Urzędu Gminy Domaszowice do pok. nr 5 otrzymają drobny upominek (liczba upominków ograniczona).

Upominki czekają również na osoby, które chcą się pochwalić swoimi lokalnymi wycieczkami i zdecydują się na opublikowanie na facebooku na koncie Nasza Gmina Domaszowice swojego zdjęcia przy co najmniej jednym obiekcie zabytkowym, który obejmuje gra terenowa, po odbiór upominków również zapraszamy do Urzędu Gminy Domaszowice, do pokoju nr 5.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3305053169542141&id=2069244643123006

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów