Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pierwszy wniosek o rozliczenie projektu grantowego już wpłynął!

Pierwszy wniosek o rozliczenie projektu grantowego już wpłynął!

Mimo, iż ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną większość wniosków  o rozliczenie projektu grantowego wpłynie do Biura LGD w przyszłym roku, to znaleźli się beneficjenci, którzy swoje zadania grantowe zrealizowali lub realizują już w tym roku!

Klub Sportów Konnych Volmar Smarchowice Wielkie w ramach projektu grantowego pn. Akcje edukacyjne i integracyjne zrealizował swoje zadanie "Podstawy treningu dla dzieci" oraz złożył do biura LGD wniosek o rozliczenie.

Cieszymy się, że zadania w ramach projektów grantowych są realizowane zgodnie z umowami i obowiązującymi terminami!

user_scoped_temp_data_orca-image-47638690.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów