Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" Pałac Minkowskie

Pałac zbudowany w latach 1765-1784 dla Friedricha Wilhelma von Seydlitza. - Minkowskie w 1628 roku należało do Daniela Hessa. Po wojnach śląskich posiadłość zakupił Fryderyk Wilhelm von Seidlitz. Córki generała sprzedały majątek baronowi von Hennebergowi. Obiekt zniszczony przez wojska francuskie. Potem odbudowany. Córka Henneberga, Karolina Alojza von Donat, poślubiła Moryca Wolfganga von Prittwitza. Jej syn sprzedał dobra w 1851 roku Karolowi Aleksandrowi von Wartenslebenowi. Obecnie własność prywatna.

Budynek nawiązuje stylem do wzorów poczdamskich, zaś lekkie i wesołe motywy architektoniczne zostały zaczerpnięte z dekoracji pałacu Sanssouci. Usytuowany na niewielkim wzniesieniu, od strony pól prowadzi aleja , kamienne schody wiodą na pierwsze piętro do owalnej sali. W linii prostej od sali, przez las ciągnie się najszersza aleja "Siedlitzlinie" prowadząca do Oławy.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów