Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

II Edycja otwartego konkursu ofert dot. wsparcia infrastrukturalnego dla NGO!!!

UWAGA!

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu jeszcze w tym roku - drugiej edycji otwartego konkursu ofert dot. wsparcia infrastrukturalnego dla NGO!

Wiemy jak bardzo przyda się Państwu to wsparcie w niełatwym dla nas wszystkim czasie!

Oferty mogą Państwo składać do dnia 18 listopada, do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu.

 Łączna kwota wsparcia infrastrukturalnego NGO przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2020 r. wyniesie zatem 200.000 zł.

SZCZEGÓŁY:

https://bip.opolskie.pl/2020/10/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2020-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-woje-13/?fbclid=IwAR26rQuILoXBLQPY_Qeh6WdSrFxth06eOsScytcexp7oSjNjI5rpsIR_35I

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów