Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dla pracowników Biura LGD Stobrawski Zielony Szlak

W dniu 05.11.2020 r. odbyło się organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 6,5 godzinne szkolenie online dla pracowników Biura LGD Stobrawski Zielony Szlak dotyczące Archiwizacji dokumentacji w Lokalnych Grupach Działania. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. zagadnień związanych z procedurą archiwizacji, zasad klasyfikacji akt, porządkowaniem i inwentaryzacji akt w archiwum, brakowania dokumentacji oraz organizacji pracy kancelaryjnej. 

szkolenie Archiwizacja.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów