Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Biuro Projektu „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, zaprasza mieszkańców małych gmin na bezpłatne szkolenie on-line !!!

Szanowni Państwo

Biuro Projektu Szkolenie on-line „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów, które planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach Projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line Jak założyć żłobek lub klub malucha

Do udziału zapraszamy mieszkańców gmin (są zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność) pochodzących z gmin liczących poniżej 5 tys. mieszkańców z województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

Podczas spotkania uczestnicy poznają formy opieki nad dziećmi do lat 3, dowiedzą się jak założyć i prowadzić żłobek lub klub malucha, bądź zatrudnić dziennego opiekuna, poznają możliwości oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych na otwarcie i funkcjonowanie placówki.

Spotkania on-line będą odbywać na platformie Zoom w następujących terminach do wyboru:

12-13 grudnia 2020 (sobota - niedziela) godz. 9,00 – 13,00

15-16 grudnia 2020 (wtorek – środa) godz. 9,00 – 13,00 

19 grudnia 2020 (sobota) godz. 9,00 – 16,00

28-29 grudnia 2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16,00 – 20,00  

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia na adres: zlobki@zlobki-poludnie.pl z podaniem imienia i nazwiska, gminy z jakiej uczestnik pochodzi oraz daty szkolenia.

Po rejestracji otrzymają Państwo indywidualny link do spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z organizatorem.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ulotka Opieka1.jpeg

DOCXzalacznik-nr-1_formularz-zgloszeniowy kolor.docx (686,75KB)

DOCXzalacznik-nr-2_karta_zgloszenia_uczestnika kolor.docx (689,91KB)

DOCzalacznik-nr-3_oświadczenie-uczestnika-projektu- kolor.doc (631,00KB)

DOCXzalacznik-nr-4_zaswiadczenie-o-zatrudnieniu kolor.docx (694,09KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów