Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu AKTYWNI pozyskała środki z kolejnego projektu!

Tym razem Fundacji Aktywizacji Kultury i Sportu AKTYWNI udało się pozyskać dotację w ramach Otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

            Projekt Aktywna Brynica zyskał aprobatę Zarządu Województwa Opolskiego, dzięki czemu Fundacja znalazła się w gronie 22 szczęśliwców spośród 64 złożonych ofert.

            Z pozyskanych środków Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu AKTYWNI zakupiła sprzęt nagłośnieniowy, który bardzo ułatwi od strony technicznej organizację  życia kulturalnego dla mieszkańców gminy Łubniany, jak również województwa opolskiego, uczestniczących w różnych przedsięwzięciach.

            Działania podejmowane przez Fundację służą przede wszystkim integracji i promowaniu aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki pozyskanej bazie sprzętowej Fundacja będzie mogła, współpracując z innymi podmiotami
z terenu gminy Łubniany,  dysponującymi inną bazą techniczną, organizować wydarzenia po znacznie obniżonych kosztach, co niewątpliwie przełoży się na komfort odbiorców.

            Zakupiony sprzęt wpłynie na jakość podejmowanych przez Fundację inicjatyw  w zakresie działań non profit w obrębie szeroko pojętej kultury.

logotyp.png

IMG_20201228_204425.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów