Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Poszukiwany ekspert zewnętrzny z doświadczeniem do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla potencjalnych beneficjentów!

W związku ze zbliżającymi się naborami Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak poszukuje eksperta zewnętrznego z doświadczeniem do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla potencjalnych beneficjentów!

Konsultacje z beneficjentami w formie online i/lub osobistej dotyczące poprawnego wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy, fiszki projektowej oraz biznesplanów,
w tym zestawień rzeczowo-finansowych.

Termin prowadzenia konsultacji: od 08-02-2021 r. do 08-03-2021 r.*
 Harmonogram spotkań będzie ustalany na bieżąco telefonicznie/mailowo.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres e-mail lgd@stobrawskiszlak.pl oferty wraz
z podaniem ceny brutto za przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla jednego beneficjenta do dnia 20-01-2021 r.

 

*Termin może ulec zmianie :)

 

konsultacje.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów