Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Poszukiwany doświadczona osoba, która przeprowadzi szkolenie dla potencjalnych beneficjentów!

W związku ze zbliżającymi się naborami Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak poszukuje doświadczonej osoby, która przeprowadzi szkolenie dla potencjalnych beneficjentów!

Szkolenie z beneficjentami w formie online z zasad ubiegania się o wsparcie, przygotowania dokumentów i pisania wniosku z przedsięwzięć: wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności firm. Osoba przeprowadzająca szkolenie powinna przygotować prezentacje multimedialną, która zawierałaby najważniejsze informacje dla beneficjentów na temat ww. przedsięwzięć.

Termin prowadzenia szkolenia: wybrany dzień od 08-02-2021 r. do 10-02-2021 r.*
 Harmonogram spotkań będzie ustalany na bieżąco telefonicznie/mailowo.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres e-mail lgd@stobrawskiszlak.pl oferty wraz z podaniem ceny brutto za przeprowadzenie szkolenia do dnia 20-01-2021.

*Termin może ulec zmianie :)

szkolenie.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów