Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do udziału w spotkaniu !!!

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na spotkanie w imieniu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Fundacji Stocznia we współpracy z Polską Zieloną Siecią na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza na spotkanie online w sprawie procesu prac nad perspektywą finansową UE na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tzw. Europejskiego Zielonego Ładu.

Początek roku to ważny czas, aby zaplanować kolejne lata z wykorzystaniem możliwości perspektywy finansowej UE na l. 2021-2027.
Dla Polski przewidziano około 123 mld. euro dotacji, ponadto Polska może liczyć na około 32 mld. euro tanich pożyczek z Funduszu Odbudowy. W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. Rząd RP poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych tzw. Umowy Partnerstwa, czyli krótko mówiąc dokumentu, który powinien określać na co i jak chcemy wydatkować fundusze europejskie:
Więcej informacji nt. konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa.

To już najwyższy czas, aby włączyć społeczeństwo obywatelskie w przygotowanie krajowych, jak i regionalnych programów, a także zasad późniejszego ich wdrażania, monitorowania i ewaluacji, zgodnie z zasadami partnerstwa określonymi w rozporządzeniach UE.
W obliczu zmian klimatycznych podstawą wszystkich działań będzie Europejski Zielony Ład. Przy opracowywaniu nowych programów na lata 2021-2027 bardzo ważne będzie z naszego punktu widzenia zaangażowanie przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych i ruchów społecznych.
Zachęcamy do zaangażowania się przy działaniach rzeczniczych w woj. opolskim, aby to realizować efektywnie i skutecznie już teraz
ZAPRASZAMY
robocze spotkanie przedstawicieli/przedstawicielek organizacji pozarządowych
22 stycznia 2021 r. (piątek) w godz. 15:00-17:00
w sprawie procesu prac nad perspektywą finansową UE na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tzw. Europejskiego Zielonego Ładu.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu wszystkich przedstawicieli/-ki organizacji pozarządowych zaangażowanych w prace komitetów monitorujących w obecnej perspektywie i innych ciałach doradczo-konsultacyjnych (m.in. w radach działalności pożytku publicznego) i/lub specjalizujących się w problematyce ochrony środowiska.
Spotkanie odbędzie się online z wykorzystaniem platformy VMS eNOT przygotowanej przez Naczelną Organizację Techniczną - link zostanie przesłany do osób, które zarejestrowały się na spotkanie.

Zgłoszenia: https://tiny.pl/r5z2l

Podczas spotkania przybliżymy zasady partnerstwa, czyli angażowania m.in. partnerów spoza administracji w perspektywie 2021-2027 oraz aspekty Europejskiego Zielonego Ładu. Będziemy zbierać od Was:

    postulaty/rekomendacje dot. specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych w regionie
    postulaty/rekomendacje dot. zasad powoływania przedstawicieli pozarządowej strony do komitetu monitorującego
    postulaty/rekomendacje dot. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu

Więcej informacji na stronie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - link: http://www.ofop.eu/aktualnosci/dzialania-rzecznicze-wokol-programowania-nowej-perspektywy-funduszy-unijnych-ze-szczegol
Organizacje mogą być równorzędnym partnerem - wywiad dla NGO.pl

Zachęcamy do dodawania wiadomości z wykorzystaniem aplikacji Padlet :
https://padlet.com/OFOP/perspektywa2027

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów