Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Start Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny !!!

Program ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie I dialog stanowią szczególną wartość.

Konferencja otwierająca Program organizowana jest 5 lutego – transmisja Konferencji będzie dostępna na Facebooku oraz YouTubie.

Pierwszy z konkursów będzie organizowany już od 17 marca. Organizacje będą mogły ubiegać się o:

  • mały grant w wysokości od 6 000 do 23 000 EUR, czas realizacji projektów od 6 do 18 miesięcy;
  • duży grant w wysokości od 23 001 do 84 000 EUR, czas realizacji projektów: od 12 do 24 miesięcy.

Zachęcamy do wypełnienia formularza , dzięki któremu Państwa adres mailowy znajdzie się na liście mailingowej Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. W ten sposób wszystkie informacje  będą trafiały wprost do Państwa skrzynki mailowej.

Link do formularza zgłaszającego do newslettera - https://bit.ly/AO-regionalny_formularz

PDF11.01.2021_Informacja_Prasowa_Aktywni_Obywatele_Fundusz_Regionalny.pdf (282,93KB)

PDFSkrót najważniejszych informacji.pdf (115,03KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów