Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze nr 25/2021 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 25/2021, z dnia 08.02.2021 r.

PDFnr 25-2021 Ogłoszenie o naborze 1.1.3..pdf (428,17KB)

PDFnr 25-2021 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 1.1.3.pdf (171,54KB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 22.05.2020 r..pdf (2,82MB)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.


Zakres tematyczny: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Forma wsparcia: płatność zryczałtowana - premia wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Termin składania wniosków: 22.02.2021 r. - 08.03.2021 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki. Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w godz. od 9.00-14.00, a w ostatnim dniu naboru tj. 08.03.2021 r. do godz. 12.00.

Wysokość limitu środków: 160 000,00 EUR „(tj. 640 000,00 zł obliczone według kursu 1 euro = 4 zł, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 7/1/2020)”

Kwota wsparcia80 000,00 zł

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów