Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD ogłosiło nabory na rok 2021! Zapraszamy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 08.02.2021 r. ogłosiło nabory:

  • nr 24/2021 - dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm
  • nr 25/2021 - dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Wnioski będą przyjmowane od 22.02.2021 r. - 08.03.2021 r.
Szczegółowe informacje nt. naborów znajdują się na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html 


Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy również do uczestnictwa w planowanym szkoleniu oraz zgłaszania się na indywidualne konsultacje.

informacja o naborach ogłoszonych.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów