Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Indywidualne konsultacje dot. naborów 24/2021 oraz 25/2021. Zapraszamy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 dot. naborów 24/2021 oraz 25/2021.

W celu umówienia się należy przesłać formularz udostępniony poniżej na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl

Dokładny termin oraz szczegóły konsultacji zostaną ustalone telefonicznie. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną - konsultacje w formule online.

Konsultujemy wyłącznie wypełnione wnioski!

Uwaga wnioskodawco! Nie spóźnij się - konsultacje będą trwały od 09.02.2021 do 04.03.2021 r.

Za odbyte konsultacje można zdobyć maksymalnie 4 punkty!

Ps. Beneficjencie - pamiętaj o fiszce projektowej!

Formularz zgłoszeniowy ⇒ DOCXformularz-indywidualne-konsultacje-2021.docx (78,48KB)

3.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów