Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dotyczące ogłoszonych naborów nr 24/2021 oraz 25/2021! Zapraszamy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online w związku z ogłoszonymi w dniu 08.02.2021 r. naborami numer :

  • nr 24/2021 - dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm
  • nr 25/2021 - dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Szkolenie odbędzie się dnia 15 lutego 2021 r. o godzinie 15.30 w formule online (ze względu na sytuację epidemiologiczną)

Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl

Szczegóły związane ze szkoleniem będziemy wysyłać mailowo do osób, które się zgłoszą!

Formularz zgłoszeniowy: DOCXformularz-szkolenie-2021.docx (57,34KB)

szkolenie.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów