Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DO BAZY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REGIONIE!

Baza to nowoczesna platforma wzajemnych kontaktów mieszkańców regionu z organizacjami oraz samych organizacji z samorządem województwa. Po pierwsze – organizacje pozarządowe rejestrując się w tej bazie zyskują szybki i wygodny dostęp do wszystkich informacji o formach współpracy i wsparcia, oferowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Po drugie – mieszkańcy mają dostęp do pełnej wiedzy o tym, jakie organizacje pozarządowe działają w całym regionie, w ich powiecie czy w gminie, a także w interesujących ich dziedzinach.

Po zarejestrowaniu się w bazie organizacje będą otrzymywać, w formie cyklicznego newslettera, bieżące informacje m.in. o  naborach do otwartych konkursów ofert, Europejskim Budżecie Obywatelskim, webinariach, szkoleniach i innych formach wsparcia trzeciego sektora przez samorząd. Mieszkańcy zaś zyskają przejrzysty katalog organizacji, pozwalający na filtrowanie organizacji pozarządowych ze względu na aktywność w poszczególnych powiatach, czy obszary działania – tematycznie!
Każda organizacja już dziś może zarejestrować się w bazie już dziś!

baza ngo.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów