Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowanie terenu publicznego w Stobrawie"

Szanowni Państwo już są widoczne efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W zeszłym roku Gmina Popielów złożyła w Stowarzyszeniu LGD Stobrawski Zielony Szlak wniosek w ramach przedsięwzięcia "Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań" na operację pn. "Park sensoryczno-przyrodniczy wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i zagospodarowanie terenu publicznego w Stobrawie"

W ramach projektu powstał park sensoryczny oraz boisko wielofunkcyjne. Dla dzieci szczególnie atrakcyjna będzie zabawa z panelem muzycznym oraz przyrodniczą grą pamięciową eko-memory. Plac doposażono w ławki i zamontowano oświetlenie solarne. Teren ze względów bezpieczeństwa został ogrodzony. W ten sposób w gminie Popielów powstało kolejne ciekawe miejsce do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla całej rodziny.

Cieszy nas fakt, że realizacja operacji odbyła się dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach naboru na realizację przedsięwzięcia "Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań" ogłoszonego w Stowarzyszeniu LGD Stobrawski Zielony Szlak w zeszłym roku. Widoczne wskaźniki rezultatu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD w terenie w przełożeniu na projekty to efekt wspólnej pracy LGD oraz beneficjentów.

zdj1.jpeg

zdj2.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów