Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Radio z Pasją Brzeg!! Zapraszamy na wywiad z Panią Jadwigą Kulczycką !!!

Dnia 05.02.2021 roku Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Jadwiga Kulczycka gościła w programie Radia z Pasją.

Zapraszamy !!!

M4AWywiad JK cz. 1.m4a (10,70MB)

M4AWywiad JK cz.2.m4a (10,65MB)

M4AWywiad JK cz. 3.m4a (7,41MB)

M4AWywiad JK cz. 4.m4a (8,89MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów