Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Radio z Pasją Brzeg!! Zapraszamy na wywiad z Panią Jadwigą Kulczycką !!!

Dnia 05.02.2021 roku Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Jadwiga Kulczycka gościła w programie Radia z Pasją.

Zapraszamy !!!

M4AWywiad JK cz. 1.m4a

M4AWywiad JK cz.2.m4a

M4AWywiad JK cz. 3.m4a

M4AWywiad JK cz. 4.m4a

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów