Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

NGO Księgowość - zapraszamy do skorzystania !!!

Zapraszamy do wykupienia jednorazowego pakietu zamykający rok dla NGO obejmującego przygotowanie Sprawozdania finansowego oraz CIT-8.

Sprawozdanie finansowe + CIT-8 -300 zł (jeśli za poprzedni rok było nie więcej niż 15 dokumentów)

Sprawozdanie finansowe + CIT-8 -400 zł (jeśli za poprzedni rok było nie więcej niż 25 dokumentów)

Sprawozdanie finansowe + CIT-8 -500 zł (jeśli za poprzedni rok było nie więcej niż 35 dokumentów)

Sprawozdanie finansowe + CIT-8 -indywidualny koszt jeśli mieliście więcej niż 35 dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu

NGO Księgowość Sp. z o.o.

Rynek 2/5b, 63-600 Kępno

Tel. 62 700 01 05

biuro@ngoksiegowosc.pl

ngo.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów