Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Indywidualne konsultacje - informacja o zakończeniu przyjmowania wniosków do konsultacji !!!

 Informujemy, iż w dniu 04.03.2021 r. o godzinie 15:00 kończymy przyjmować wnioski na indywidualne konsultacje w związku z ogłoszonymi w dniu 08.02.2021 r. naborami numer :

  • nr 24/2021 - dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm
  • nr 25/2021 - dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Wnioski przesłane na adres e-mail lgd@stobrawskiszlak.pl po godzinie 15:00 nie zostaną skonsultowane!

WAŻNE.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów