Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na webinaria dotyczące projektu „Opolskie staże z PO WERem” !!!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu organizuje webinaria dotyczące projektu „Opolskie staże z PO WERem”, którego celem jest zapoznanie potencjalnych stażystów z możliwościami uzyskania wsparcia stażowego oraz potencjalnych pracodawców, u których te staże będą realizowane. Podczas spotkań online zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z projektem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Projekt ten przeznaczony jest dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo do 30 roku życia z terenu województwa opolskiego i zakłada nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu u pracodawców. Wsparciem objętych zostanie 115 osób, z których 92 to osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Webinarium dotyczące staży dla przedsiębiorców zainteresowanych udzieleniem staży w ramach projektu „Opolskie staże z PO WERem”

Termin: 17 marca 2021 r. o godzinie 10:00

Bezpośredni link do zapisów na spotkanie: https://rpo.opolskie.pl/?p=44187

 

Webinarium dotyczące staży dla stażystów w ramach projektu „Opolskie staże z PO WERem”

Termin: 17 marca 2021 r. o godzinie 12:30

Bezpośredni link do zapisów na spotkanie: https://rpo.opolskie.pl/?p=44184

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

tel.: 509385880, 515237525, 512830591

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów