Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

SPOTKANIE ONLINE DLA PRZEDSTAWICIELI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich jest niezwykle istotna w procesie aktywizowania
mieszkańców wsi. Pobudzanie do działań w sołectwie, szereg ciekawych projektów i dbanie
o dziedzictwo kulinarne to nieoceniona wartość jaką wnoszą aktywni działacze KGW. Jednocześnie
jest to praca wymagająca dodatkowego zaangażowania, odbywając się często kosztem prywatnego
czasu.

Pierwsze spotkanie na platformie Zoom zostało zaplanowane na 9 kwietnia br. o godz. 16.00.
Poprowadzi je Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, autorytet w szkoleniach skierowanych do organizacji
pozarządowych. Na spotkaniu przedstawi zagadnienia związane z formalno-prawnym prowadzeniem
KGW (statut, obowiązki finansowe, działalność zarobkowa, uzyskiwanie przychodów) oraz powie
o możliwościach pozyskania funduszy na działalność statutową koła. Spotkanie skierowane jest
do KGW zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie imiennych zgłoszeń drogą mailową do
7 kwietnia br. na adres dziedzictwokulinarne@opolskie.pl. W zgłoszeniu proszę o podanie: imienia
i nazwiska, adresu e-mail oraz nazwy KGW. Proszę o zapoznanie się z klauzulą RODO, która znajduje
się na stronie https://bip.opolskie.pl/2018/06/ochrona-danych-osobowych/.
Na adres zwrotny zostanie do Państwa wysłany link do planowanego spotkania na
platformie Zoom. W spotkaniu może brać udział ograniczona liczba osób, w związku z tym
decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów