Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o Posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach naborów nr 24/2021 Zwiększenie konkurencyjności firm i nr 25/2021 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej odbędzie się w formie online w dniu 16.04.2021 o godz. 16.00 i 17.04.2021 o godz. 9.00.

PDFInformacja o posiedzeniu Rady Programowej.pdf (347,92KB)

PDFPorządek Posiedzenia.pdf (582,57KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów