Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 16-17.04.2021 r. oraz listy rankingowe

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 16 -17.04.2021 r.

PDFProtokół z Posiedzenia Rady z dnia 16-17.04.2021 r..pdf

 

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 24/2021

PDFLista operacji wybranych przez LGD - nabór 24.2021.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 24/2021

PDFLista operacji zgodnych z LSR - nabór 24.2021.pdf

 

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 25/2021

PDFLista operacji wybranych przez LGD - nabór 25.2021.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 25/2021

PDFLista operacji zgodnych z LSR - nabór 25.2021.pdf

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów