Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie online dla Kół Gospodyń Wiejskich

Tym razem temat szkolenia to wypełnianie wniosków składanych w ramach  otwartych konkursów ofert oraz podpisywanie ofert profilem zaufanym i podpisem kwalifikowanym, a także ich przesyłanie  za pośrednictwem ePuapu.

Szkolenie  poprowadzi, podobnie jak poprzednie, Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, KGW) proszę przysyłać do  29 kwietnia br.  na adres

W mailu zwrotnym otrzymają Państwo link na spotkanie.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z Panią  Justyną Osiecką-Sułek tel.: (+48) 77 4482 108

PDFZAPROSZENIE.pdf (146,29KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów