Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dodatkowe środki dla LGD

W piątek, 30 kwietnia 2021 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu on-line w sprawie dodatkowych środków w kwocie 675 000 Euro (2,7 mln zł) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.


30 kwietnia także ruszyliśmy z konsultacjami w sprawie podziału dodatkowych środków na poszczególne Przedsięwzięcia naszej strategii. Pewne jest, że 35% (236 250 Euro) z puli zostanie przeznaczone na dodatkowe nabory wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

http://stobrawskiszlak.pl/2505/przystepujemy-do-sporzadzenia-zmian-i-aktualizacji-lsr.html

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów