Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie online w sprawie konsultacji społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza reprezentantów sektora: publicznego, społecznego oraz gospodarczego do spotkania online na, którym będą Państwo mogli zaproponować zmiany do LSR w związku
z dodatkowymi środkami!

Lokalna Grupa Działania otrzyma dodatkowe środki w kwocie 675 000 Euro (2,7 mln zł). Znaczna część środków zgodnie
z wymogami zostanie przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości.

Harmonogram spotkań:

- Sektor publiczny (przedstawiciele gmin, instytucji kultury, JST) – 01.06.2021 r. godz. 10-12

- Sektor społeczny (mieszkańcy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła, fundacje, KGW) – 01.06.2021 r. godz. 13-15

- Sektor gospodarczy (przedsiębiorcy) – 02.06.2021 r. godz. 13-15

Aby wziąć udział w spotkaniu obowiązkowo należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie wysłać go na adres: lgd@stobrawskiszlak.pl
do dnia 28.05.2021 r. do godz. 15.00

Szczegółowe informacje dot. m.in. platformy, na której odbędzie się szkolenie, LGD przekaże osobom, które zgłoszą swój udział poprzez formularz w późniejszym terminie.

Formularz zgłoszeniowy: DOCXformularz-szkolenie na spotkanie online.docx (57,49KB)

plakat spotkanie online w sprawie konsultacji.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów