Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Walne Zebranie Członków 25.06.2021 r.

Walne Zebranie Członków 25.06.2021 r.

Walne Zebranie Członków 25.06.2021.jpeg

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 25.06.2021 r. - I termin.pdf (174,17KB)

PDFPorządek Zebrania 25.06.2021.pdf (384,30KB)

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 25.06.2021 r. - II termin.pdf (180,32KB)

PDFPorządek Zebrania 25.06.2021- II termin.pdf (384,74KB)

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2020.pdf (477,18KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2020.pdf (483,18KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-Komisji-Rewizyjnej.pdf (478,11KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-Rady-Programowej.pdf (477,39KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf (476,63KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-w-sprawie-wysokości-i-sposobu-uiszczania-składek-członkowskich.pdf (325,74KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 uchwala-powołanie-czlonka-zarzadu.pdf (483,94KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-diet-dla-Zarządu-za-udział-w-posiedzeniu-Zarządu.pdf (481,43KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-diet-dla-Zarządu-za-udział-w-posiedzeniu-Rady.pdf (485,31KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_8.5.pdf (500,33KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_11.3.pdf (492,74KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_15.4.pdf (498,24KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.1.pdf (497,05KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.3.pdf (498,91KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.8.pdf (492,71KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.9.pdf (506,60KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_20.7.pdf (500,58KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-25-06-2021-rok.docx (14,13KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów