Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dla organizacji organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kolejne szkolenie dla wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w Województwo Opolskie 
25 czerwca od godziny 14:00 odbędzie się szkolenie z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie przeprowadzi Pan Adam Parysz, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej z biegłą znajomością standardu WCAG 2.1. posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem
i podpisem elektronicznym dla administracji państwowej i samorządowej.

Podczas szkolenia Pan Adam opowie o:
• zmianach w przepisach obowiązującego prawa,
• wskaże praktyczne uwagi odnośnie zamieszczania na stronach internetowych treści dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami;
• wskaże najczęściej popełniane błędy podczas publikowania dokumentów w intrenecie;
• pomoże przygotować prosta listę warunków zamieszczania na stronach treści dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szkolenie jest bezpłatne.
Aby uczestniczyć w szkoleniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie  https://bit.ly/3zrMISK

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów