Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak na zajęcia z EkoRobotyki !!!

Gmina Popielów przystępuje do realizacji zadania pn. „Integracja poprzez EkoEdukację”, które odbywa się w ramach projektu grantowego pn.” Akcje integracyjne i edukacyjne” .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy mieszkańców gmin z obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak na zajęcia z EkoRobotyki.

Plakat EkoRobotyka zaakceptowany przez LGD 29.06.2021.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów