Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na zajęcia rozwijające aktywność fizyczną realizowane w ramach zadania pn. "Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień"

Kolejne działania w ramach zadania „Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień” realizowanego w ramach projektu grantowego pn. „Akcje edukacyjne i integracyjne”

Zajęcia odbędą się na kąpielisku Przystań w Nowych Siołkowicach

Szczegóły na plakacie.

Plakat_Aktywność w wodzie.jpeg

Zadanie zrealizowane w ramach projektu grantowego Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

Operacja "Akcje edukacyjne i integracyjne" mająca na celu podniesienie wiedzy mieszkańców LGD szczególnie w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz zachęcenie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez organizację akcji edukacyjnych i integracyjnych jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20207

Zapraszamy mieszkańców z obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów