Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD Stobrawski Zielony Szlak ze stoiskiem w Lubiczu !!

W dniu 16.07.2021 r. w miejscowości Lubicz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak poprzez prezentację stoiska oraz wielkoformatowej gry budowało pozytywny wizreunek LSR i LGD.

Na stoisku informowałyśmy potencjalnych beneficjentów o LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania dofinansowania, kryteriach oceny projektów oraz tych operacji, a także promowałyśmy walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe naszego obszaru. Stoisko oraz nasza wielkoformatowa gra Stobrawski Szlak cieszyły się sporym zainteresowaniem. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.

 219878239_862714274663007_925245792481294258_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów