Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Uwaga! Ważne!

Wnioskujemy do Zarządu Województwa Opolskiego o wprowadzenie bezpośredniego, wielofunduszowego wsparcia Lokalnych Strategii Rozwoju, tak aby mieszkańcy województwa opolskiego nie odczuli skutków znaczącego ograniczenia pieniędzy, z których dotychczas mogli korzystać!

List otwarty opolskich LGD do Zarządu Województwa Opolskiego-1.jpeg

List otwarty opolskich LGD do Zarządu Województwa Opolskiego-2.jpeg

List otwarty opolskich LGD do Zarządu Województwa Opolskiego-3.jpeg

List otwarty opolskich LGD do Zarządu Województwa Opolskiego-4.jpeg

List otwarty opolskich LGD do Zarządu Województwa Opolskiego-5.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów