Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do odwiedzenia stoiska na najbliższych imprezach lokalnych!!!

Stobrawski Zielony Szlak w ramach Planu Komunikacji na rok 2021 zakupił masz flagowy !!!

Zakup ten sprawi, iż stoisko Stowarzyszenia będzie jeszcze lepiej widoczne na każdej odwiedzanej imprezie lokalnej !!!

236065405_136790748636202_1413045128077373039_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów