Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Koncepcja Smart Village i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich !!

Czym są inteligentne wioski i dlaczego warto w nie inwestować?

Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Właśnie ruszyły i trwać będą do 15 września konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/zaproszenie-pana-ministra-grzegorza-pudy-do-udzialu-w-konsultacjach-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2028

Jest w nich zawarta również idea inteligentnych wiosek. Zapraszamy do zapoznania się z nią mieszkańców wsi, samorządowców, organizacje non profit czy koła gospodyń wiejskich. Wszystkich tych, którzy szukają praktycznych rozwiązań dla rozwoju swoich małych ojczyzn. Ludzi którzy umieją korzystać z tego, co daje im najbliższe otoczenie, infrastruktura, czy położenie geograficzne.

Jak rozumieć określenie Inteligentne Wioski? W skrócie są to wsie, gminy i społeczności otwarte na nowe technologie oraz umiejętność łączenia ich w celu poprawy życia, promocji i rozwoju swoich obszarów, grup społecznych, czy biznesów poprzez myślenie perspektywiczne, łączące interesy małych miasteczek i większych miast położonych w okolicy, czy w końcu dużych aglomeracji, które często bywają bliżej niż nam się wydaje. Inteligencja ta polega na budowaniu nowych relacji biznesowych i często wykorzystaniu powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu.

Nie ma jednego sprawdzonego przepisu na tworzenie Inteligentnych Wiosek. Wszystko zależy od lokalnych dóbr i ludzi którzy umieją korzystać z konkretnej wiedzy oraz doświadczeń. W podobny sposób funkcjonuje tysiące „wiosek” w całej Europie. Większość ich inicjatyw jest wspierana przez europejskie fundusze.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów