Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pomoc To Moc - złóż wniosek, zdobądź środki finansowe dla Twojej organizacji

Nikt nie zna lepiej potrzeb lokalnych społeczności niż one same i lokalne organizacje, które działają w ich interesie.

Wspierane są projekty, które służą profilaktyce zdrowotnej i promują zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną i zdrową dietę. Mają praktyczny wymiar, jak budowa plenerowych siłowni i ścieżek zdrowia, a także charakter edukacyjny. Obejmują warsztaty i szkolenia, m.in. z udzielania pierwszej pomocy.

Istotą akcji jest też troska o bezpieczeństwo – w każdym wymiarze, a więc to na drodze i w internecie. Sfinansowane mogą zostać: zakup odblasków dla dzieci, budowę miasteczek ruchu drogowego i poprawę infrastruktury w miejscach publicznych, by ułatwiać poruszanie się i zwiększać bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci, osób starszych i z ograniczoną sprawnością. Wspierane są działania informacyjne i edukację służącą podnoszeniu bezpieczeństwa.

Cel jest jeden – troska o nas wszystkich i zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom. Bo Pomoc To Moc! Niech ta Moc będzie z nami.

Nabór wniosków trwa do 17 września 2021 r. Zanim go złożycie, zapoznajcie się z regulaminem akcji Pomoc To Moc. Jeśli będzie odpowiadał jej celom, rozpatrzymy go i ocenimy.

Czekajcie na decyzję do 29 października 2021 r.

Więcej informacji: https://pomoctomoc.pzu.pl/o-akcji

Regulamin: https://pomoctomoc.pzu.pl/_fileserver/item/1513198

https://youtu.be/RR4QYIqrTj0

moc.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów