Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

E-bazar w Gminie Popielów w ramach zadania LGD Stobrawski Zielony Szlak

Zachęcamy mieszkańców wszystkich gmin, które należą do obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak do korzystania z „ E-Bazarku”, który powstał w ramach realizacji projektu grantowego LGD Stobrawski Zielony Szlak 

Link do bazarku: http://ebazar.popielow.pl/

Zadanie „Razem dla środowiska” realizowane jest w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne” Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

banner_ebazar.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów