Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na festyn –pn. „Jak Tomek i Atomek produkują prąd i dbają o środowisko”.

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy do „Oazy Bioróżnorodności Stobrawy” w Świerczowie na Festyn –pn. „Jak Tomek i Atomek produkują prąd i dbają o środowisko”, która odbędzie się 18 września 2021 r. o godzinie 13.00.

Zadanie pn.”Jak Tomek i Atomek produkują prąd i dbają o środowisko” realizowane jest w ramach projektu grantowego ”Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne” LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

Szczegóły na plakacie. 

PLakat J. Rogalski_Tomek_finisz-1.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów