Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Relacja z realizacji projektu grantowego pn. "Jak Tomek i Atomek produkują prąd i dbają o środowisko"

W dniu 18.09.2021 r. o godz. 13.00 w miejscowości Świerczów, a dokładniej z Oazie Bioróżnorodności Stobrawy odbył się festyn rodzinny pn. " "Jak Tomek i Atomek produkują prąd i dbają o środowisko" realizowany przez Kółko Rolnicze w Świerczowie. Zadanie miało na celu integrację i edukację ekologiczną mieszkańców obszaru LGD poprzez prelekcję i warsztaty dotyczące pozyskiwania energii w tym odnawialnych źródeł oraz ochrony środowiska i zmian klimatycznych realizowanych w ramach rodzinnego festynu.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów