Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o Posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak w sprawie ponownej oceny protestów złożonych w ramach naboru nr 24/2021 Zwiększenie konkurencyjności firm oraz naboru nr 25/2021 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej, odbędzie się 01.10.2021 r. o godz. 15.00 w Biurze Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki.

PDFPorządek Posiedzenia.pdf (349,84KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów