Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury"- Kościół św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie

Kościół św. Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny w Smogorzowie. Świątynia należy do parafii św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie w dekanacie Namysłów wschód, archidiecezji wrocławskiej. Dnia 5 lutego 1966 roku, pod numerem 1108/66, kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego. 

Pierwsze wzmianki o kościele w Smogorzowie pochodzą z 1038 roku. W latach 1564-1654, świątynia była w rękach ewangelików. Obecny obiekt zbudowany został w latach 1861-1863, w miejscu poprzedniego drewnianego, według projektu architekta Alojzego Langera. W XI wieku znajdowała się tutaj przejściowo siedziba biskupstwa wrocławskiego. Budynek został wybudowany w stylu neogotyckim. Do zabytków kościoła należy pochodząca z końca XV wieku rzeźba św. Anny Samotrzeciej.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Smogorzowie

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów