Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie z zakresu kryteriów wyboru operacji oraz ich szczegółowych uzasadnień.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Szkoleń na 2021 rok informuje, iż w ramach działania „Kursy/szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne lub LGD” odbędzie się szkolenie!

Szkolenie odbędzie się w dniu 15-16.10.2021 r., a szkolenie dotyczyć będzie kryteriów wyboru operacji oraz ich szczegółowych uzasadnień.. Szkolenie skierowane jest do członków Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu i pracowników Biura LGD.

plakat szkolenie 15-16.10.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów