Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD podpisuje aneks na dodatkowe środki !!!

W dniu 13 października 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia Pani Jadwiga Kulczycka oraz Pan Norbert Słabik podpisali aneks na dodatkowe środki.

Dodatkowa kwota przewidziana na rozwój obszarów wiejskich to aż 675 000 EUR czyli 2 700 000 ZŁ !!!

dodatkowe środki.jpeg

dodatkowe środki 3.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów