Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie z zakresu kryteriów wyboru operacji oraz ich szczegółowych uzasadnień.

W dniu 15-16.10.2021 r. w Bożejowie, LGD realizując Plan Szkoleń na 2021 rok zorganizowało w ramach działania „Kursy/szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne lub LGD” szkolenie. Tematyka szkolenia dotyczyła kryteriów wyboru operacji oraz ich szczegółowych uzasadnień. Szkolenie skierowane było do członków Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu oraz pracowników Biura LGD.

Osoba prowadząca warsztaty - Pani Adriana Dziaczyszyn Prezes Lokalnej Grupy Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi".

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów