Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Kółko Rolnicze w Świerczowie zaprasza na warsztaty oraz konkurs fotograficzny !!!

W imieniu Kółka Rolniczego w Świerczowie zapraszamy na warsztaty oraz konkurs fotograficzny, które odbędą się 23.10.2021 r. o godzinie 13.00 w Oazie Bioróżnorodności Stobrawy.

Warsztaty poprowadzi mistrz kucharski Patryk Buchta :)

Zapraszamy :)

plakat_K.Rolnicze_23.10.2021_zaprosz.-1.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów