Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na warsztaty kulinarne "Z karpiem w smak" !!

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" zaprasza do udziału w Warsztatach Kulinarnych "Z karpiem w smak" , z karpiem w roli głównej.

Podczas warsztatów kulinarnych nauczycie się jak oprawić i przygotować opolskiego karpia.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez Szefa Kuchni Kamila Klekowskiego
Czas trwania warsztatów: ok. 4-5 godzin, start o godz. 17:00
Łączna liczba edycji: 6.
Maksymalna liczba osób każdej edycji: 20. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza wskazanego poniżej.
Wiek uczestników: od 18 lat.
Miejsca i terminy warsztatów:
* 8 listopada 2021 r. - Ozimek - Dom Kultury
* 9 listopada 2021 r. - Turawa - Rybaczówka - Ośrodek PZW
* 7 grudnia 2021 r. - Wołczyn - Dom Kultury
* 8 grudnia 2021 r. - Lewin Brzeski - Dom Kultury
* 13 grudnia 2021 r. - Niemodlin - Ośrodek Kultury
* 14 grudnia 2021 r. - Pokój - Przystań Karp

 ILE TO KOSZTUJE?
Lekcje są bezpłatne, dofinansowane ze środków PO Rybactwo i Morze, w ramach projektu ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia, zaznaczając preferencje dotyczące miejsca i terminu uczestnictwa w warsztatach.
!!! Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje uczestnictwa w lekcjach (decyduje kolejność zgłoszeń)
Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów i miejsc przeprowadzenia lekcji, zwłaszcza w związku z trwającą pandemią. 

Warsztaty_Kulinarne_2021_z_karpiem_w_smak.jpeg

ZGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ: 

http://swietokarpia.pl/imprezy-towarzyszace/24-aktualnosci-impre

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów