Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza nabór uczestników na spotkanie realizowane metodą warsztatową pt. CO ROBIĆ, BY RÓŻNIĆ SIĘ PIĘKNIE?

Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie przełamywania barier komunikacyjnych powstałych w wyniku różnic, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie dobra wszystkich zainteresowanych stron.

Kto może wziąć udział w warsztacie?

Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i rad sołeckich, działających na rzecz swoich społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Do udziału w warsztacie zapraszamy pojedyncze osoby lub dwuosobowe zespoły, przedstawicieli organizacji lub rad sołeckich.

Uwaga! Na warsztat zapraszamy osoby w pełni zaszczepione bądź osoby mające status ozdrowieńca**. Osoby, które chcą uczestniczyć w warsztacie, a ze względów zdrowotnych nie są zaszczepione prosimy o indywidualny kontakt na adres podany na końcu ogłoszenia (http://fundacjawspomaganiawsi.pl/dlaczego-organizujemy-wydarzenia-stacjonarne-dla-osob-w-pelni-zaszczepionych/)

Kto poprowadzi warsztat?

Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną Marzenę Łotys, posiadającą szerokie doświadczenie w zarządzaniu i prowadzeniu działań społecznych.

Czego będziemy się uczyć?

Co by było gdybyśmy wszyscy byli tacy sami? Czy rozwijalibyśmy się jako społeczeństwo? Czy mielibyśmy tak wiele różnych nurtów w nauce, kulturze, sztuce, biznesie? Pewnie nie. Jednocześnie różnice, które pomagają nam w ciągłym rozwoju prowadzą też do nieporozumień i konfliktów. Naszym celem jest wspólne zastanowienie się nad tym w jaki sposób w małych, lokalnych środowiskach, budować trwały kontakt mimo różnic.

W trakcie warsztatu w sposób praktyczny przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia i tzw. „umiejętności miękkie”, pomagające w:

– prezentowaniu swojego stanowiska w sposób bezpieczny i akceptowalny dla wszystkich stron;

– przekształcaniu silnych emocji w konstruktywny dialog;

– słuchaniu z nastawieniem na poznanie stanowiska drugiej osoby;

– włączaniu w działania na rzecz dobra wspólnego osób o odmiennych poglądach;

– nie uleganiu emocjom wynikającym z szumu informacyjnego i poszukiwaniu wiarygodnych

informacji w wielu źródłach przekazu;

– podejmowaniu decyzji uwzględniających interesy wielu stron;

– radzeniu sobie z hejtem i hejterami.

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się warsztat?

Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach jedno lub dwu osobowych. Poniżej podajemy termin warsztatu.

Data warsztatu Termin zamknięcia naboru uczestników
19-21 listopada 2021 r. 3 listopada 2021 r.

W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 14:00 a ostatniego dnia kończą ok. godz. 13:00.

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 16 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt udziału w warsztacie:

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży. 

Jak wziąć udział w warsztacie?

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.

Potwierdzenie udziału wraz z informacją o terminie warsztatu i szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem warsztatu, na który zostaną Państwo zakwalifikowani.

Zapraszamy do przeczytania relacji z ostatniego warsztatu „Co robić, by różnić się pięknie?” https://fundacjawspomaganiawsi.pl/jak-dzialac-i-porozumiewac-sie-mimo-roznic-za-nami-nowy-warsztat-w-lowiczu/

** Ozdrowieniec to osoba, która przebyła chorobę. Status ten wydawany jest na 180 dni. Więcej na https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa

e-mail: 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów