Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Projekt pn. „Sm@ki kuchni kresowej na Śląsku” - jako przykład dobrych praktyk

Projekt pn. „Sm@ki kuchni kresowej na Śląsku” został zrealizowany przez KGW Stobrawianki ze Stobrawy w ramach środków pozyskanych realizacji zadania współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego oraz pokazującego przeprowadzone działania.
KGW Stobrawianki.png
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów