Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2021

Nagroda główna, w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2021, przyznawana przez internautów trafiła w dniu 24.11.2021 r.  do Dobrzenia Wielkiego. Internauci docenili modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury i rewitalizację kąpieliska Balaton w Dobrzeniu Wielkim.

Modernizacja i rewitalizacja tych obiektów nie była możliwa gdy nie LEADER, a więc dzięki środkom finansowym z Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak.

Na terenie kąpieliska Balaton zrealizowano dwa projekty.

Pierwszy z nich pt. "Słońce, woda i my" na kwotę 200 000,00 zł obejmował budowę zjeżdżalni wodnej, modernizację boiska do siatkówki plażowej oraz nasadzenia drzew.

Drugi projekt pt. "Zagospodarowanie terenu kąpieliska Balaton" na kwotę 200 000,00 zł obejmował w swym zakresie m.in. rewitalizację plaży, wymianę zadaszenia stanowiska dla ratownika oraz małą architekturę jak ławki, kosze na śmieci, parasole drewniane oraz leżaki betonowo-drewniane.

Natomiast w Gminnym Ośrodku Kultury w ramach naboru na przedsięwzięcie dot. rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury zrealizowano projekt pt. "Zatańcz z nami na Stobrawskim Zielonym Szlaku" na kwotę 149 912,00 zł obejmował on remont sali tanecznej w celu przystosowania jej do standardów, wymaganych podczas organizacji turniejów tańca towarzyskiego. 

Dziękujemy, że razem z Państwem możemy tworzyć "Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego"

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/opolskie/videos/268943381861837

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów