Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

UWAGA!!! Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji !!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak informuje, iż zmianom uległy kryteria wyboru operacji tj. załącznik nr 5 do PROCEDURY PRZEPROWADZANIA NABORÓW WNIOSKÓW I WYBORU OPERACJI PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK, Z WYŁĄCZENIEM REALIZACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH ORAZ OPERACJI WŁASNYCH LGD.

PDFKryteria wyboru operacji.pdf (432,70KB)

Dodatkowo informujemy, iż w pierwszym półroczu 2022 r. zostaną ogłoszone nabory wniosków na przedsięwzięcia:

  • 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Poniżej kryteria wyboru operacji dotyczące przedsięwzięcia 1.1.3.

Kryteria wyboru operacji-04.jpeg

Kryteria wyboru operacji-05.jpeg

Kryteria wyboru operacji-06.jpeg

Kryteria wyboru operacji-07.jpeg

  • 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Poniżej kryteria wyboru operacji dotyczące przedsięwzięcia 2.1.1.

Kryteria wyboru operacji-12.jpeg

Kryteria wyboru operacji-13.jpeg

Kryteria wyboru operacji-14.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów